Deklaracja produktu

Młyn Gliwice Grażyna Bogacz jako producent żywności gwarantuje bezpieczeństwo zdrowotne swoich produktów.

Oświadczamy, że dostarczane przez nas produkty są wytwarzane zgodnie z zasadami systemu HACCP a tym samym z Ustawą o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia z dnia 25.08.2006r. Dz.U.Nr 171, poz 1225, spełniają wymagania jakości zdrowotnej żywności i odpowiadają wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Komisji (WE) 1441/2007 z dn. 05.12.2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych. Ponadto informujemy, że Zakład znajduje się pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Gliwicach.

Określenie terminu przydatności do spożycia.

Dla produkowanej przez nas mąki termin przydatności do spożycia podany na opakowaniu jest zgodny z normą PN-A-74022. Numer partii produktu zgodny z datą produkcji.

Warunki przechowywania.

Mąka przechowywana jest w pomieszczeniach czystych, suchych, bezwonnych, wolnych od szkodników i ich pozostałości i przechowywana w opakowaniach transportowych. Warunki przechowywania określa norma PN-91/A-74017.

Transport mąki.

Transport mąki odbywa się środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu. Wyroby nasze są dostarczane do odbiorców samochodami zakładowymi dopuszczonymi do przewozu produktów spożywczych przez PPIS w Gliwicach.